Устав Сједињених Америчких Држава — разлика између измена

нема резимеа измене
| одељак=
| аутор=Конгрес САД
| белешке=Устав Сједињених Америчких Држава је дониодонео Конгрес САД 1787. године, а и данас је, уз накнадно донете амандмане, на снази. Подебљаним словима су означени делови Устава који су измењени амандманима.
}}
 
Џ. Вашингтон — пред. и делегат Вирџиније
 
Њу Хемпшир: /Џон Лангдон, Николас Гилман/
 
Масачусетс: /Натанијел Горам, Руфус Кинг/
 
Конектикат: /Вм. Семл. Џонсон, Роџер Шерман/
 
Њујорк: /Александер Хамилтон/
 
Њу Џерси: /Вил. Ливингстон, Дејвид Брирли, Вм. Патерсон. Џона. Дејтон/
 
Пенсилванија /: Б. Франклин, Томас Мифлин, Робт. Морис, Џ. Клајмер, Томас Фицсајмонс, Џерд Ингерсол, Џејмс Вилсон, Гув. Морис/
 
Делавер: /Џ. Рид, Ганинг Бедфорд мл., Џон Дикинсон, Ричард Басет, Џекоб Грум/
 
Мериленд: /Џејмс Макхенри, Ден Сент Томас Џенифер, Данијел Карол/
 
Вирџинија: /Џон Блер, Џејмс Медисон мл./
 
Северна Каролина: /Вм. Блаунт, Ричд. Добс Спејт, Хју Вилијамсон/
 
Јужна Каролина: /Џ. Ратлеџ, Чарлс Котсворт Пинкни, Чарлс Пинкни, Пирс Батлер/
 
Џорџија /: Вилијам Фју, Абр. Болдвин/
 
== Амандмани на устав==
 
== <center>Амандмани на устав</center> ==
=== Амандман I ===
<center>'''Првих десет амандмана чине ''Закон о правима'''''<ref>Bill of Rights</ref></center>
=== Амандман I (1791) ===
Конгрес не може доносити никакав закон о увођењу државне религије или о забрани слободног исповедања вере; ни закон који ограничава слободу говора или штампе, или право народа на мирне зборове и на упућивање петиција влади за исправљање неправди.
 
=== Амандман II (1791) ===
Будући да је добро организована милиција неопходна за безбедност слободне државе, право народа да држи и носи оружје не сме се кршити.
 
=== Амандман III (1791) ===
Ниједан војник не сме се у доба мира настанити у кући без пристанка власника, а у време рата само на начин који ће се законом прописати.
 
=== Амандман IV (1791) ===
Право народа на безбедност личности, станова, хартија од вредности и имовине не сме се кршити неоправданим претресима и запленом, и никакав налог за то неће се издавати осим ако не постоји вероватан разлог, поткрепљен заклетвом или свечаном изјавом, и уз тачан опис места на коме треба извршити претрес и лица које треба привести или ствари које треба запленити.
 
=== Амандман V (1791) ===
Нико неће бити позван да одговара за злочин кажњив смрћу или за други какав тежак злочин осим на основу пријаве или оптужбе велике пороте, изузев за кривична дела извршена у сувоземној војсци, морнарици или милицији за време активне службе, у доба рата или јавне опасности; нико неће бити двапут подвргнут кривичном поступку због истог кривичног дела; нити ће бити примораван у било каквом кривичном суђењу да сведочи против себе, нити ће бити лишен живота, слободе или имовине беz прописног законског поступка; нити се приватна имовина може одузети у јавне сврхе без правичне накнаде.
 
=== Амандман VI (1791) ===
У свим кривичним гоњењима оптужени ће уживати право на брзо и јавно суђење непристрасне пороте оне државе и области у којој је кривично дело извршено, а те ће области претходно бити законом одређене, као и право да буде обавештен о природи и основу оптужбе, да буде суочен са сведоцима који сведоче против њега, да захтева принудно судско привођење сведока у његову корист и да има помоћ саветника у својој одбрани.
 
=== Амандман VII (1791) ===
У парницама по обичајном праву<ref>Common law</ref>, где вредност спора премаша двадесет долара, право на суђење уз суделовање пороте биће задржано, и никаква чињеница коју порота испита неће бити поново испитивана пред било којим судом Сједињених Држава осим у складу са прописима обичајног права.
 
=== Амандман VIII (1791) ===
Не може се захтевати претерано јамство, нити одређивати превисоке новчане глобе, нити досуђивати сурове и неуобичајене казне.
 
=== Амандман IX (1791) ===
Набрајање у Уставу извесних права не сме се тумачити тако да се оспоре или потцене друга права која је народ задржао.
 
=== Амандман X (1791) ===
Права која нису овим Уставом пренета на Сједињене Државе нити су ускраћена државама, остављена су свакој појединој држави или народу.
 
=== Амандман XI (1798) ===
Судска власт Сједињених Држава не може се тумачити тако да се протеже на било који спор по закону или по правичности који започну или воде против једне од Сједињених Држава грађани које друге државе, или грађани или поданици ма које стране државе.
 
=== Амандман XII (1804) ===
Електори ће се састати сваки у својој држави и гласати листићем за председника и потпредседника, од којих бар један неће бити становник исте државе које и они; они ће навести на својим листићима име лица за које гласају као за председника, а на одвојеним листићима именоваће лице за које гласају као за потпредседника; па ће сачинити посебне листе свих лица за која су гласали као за председника, и свих лица која су добила гласове за потпредседника, као и броја гласова које је сваки добио; ту ће листу потписати и оверити и послати, запечаћену, у седиште владе Сједињених Држава, упућену председнику Сената; председник Сената ће, у присуству сенатора и чланова Представничког дома, отворити све спискове, и гласови де се тада пребројати; лице које има највећи број гласова за председника биће председник ако тај број представља већину укупног броја наименованих изборника; а ако нико нема такву већину, тада ће између највише три лица која имају највећи број гласова на листи за председника, Представнички дом одмах, гласачким листићима, изабрати председника. Али приликом бирања председника гласови ће се узимати по државама, и то тако да представништво сваке државе има само по један глас; кворум за ту сврху састојаће се од по једног или више чланова из две трећине држава, а већина свих држава биће потребна за избор. '''А уколико Представнички дом, у случају када је право бирања пренето на њега, не изабере председника до четвртог дана месеца марта следеће године, тада ће потпредседник вршити дужност председника, као и у случају председникове смрти или друге Уставом предвиђене неспособности председника.'''<ref>Надомештено трећим одељком 20. амандмана</ref> Лице које добије највећи број гласова за потпредседника биће потпредседник ако тај број представља већину укупног броја наименованих изборника; а ако ниједно лице не добије већину, тада ће Сенат изабрати потпредседника између двојице са највећим бројем гласова на листи; кворум за ову сврху састојаће се од две трећине укупног броја сенатора, а већина целокупног броја биће потребна за избор. Али нико ко не испуњава Уставом предвиђене услове за положај председника не може бити биран за положај потпредседника Сједињених Држава.
 
=== Амандман XIII (1865) ===
 
==== Одељак 1 ====
Конгрес ће имати право да одговарајућим законима спроведе у дело овај члан.
 
=== Амандман XIV (1868) ===
 
==== Одељак 1 ====
Конгрес ће имати право да одговарајућим законима спроведе у живот одредбе овога члана.
 
=== Амандман XV (1870) ===
 
==== Одељак 1 ====
Конгрес ће имати право да одговарајућим законским прописима спроведе у живот одредбе овога члана.
 
=== Амандман XVI (1913) ===
Конгрес ће имати право да разрезује и убира порезе на приходе, било из којих извора они потицали, без расподеле на поједине државе и без обзира на било какав попис или пребројавање становништва.
 
=== Амандман XVII (1913) ===
Сенат Сједињених Држава састојаће се од по два сенатора из сваке државе, које бира народ те државе на шест година; и сваки сенатор имаће по један глас. Бирачи у свакој држави морају имати квалификације које се траже од бирача најмногобројније гране законодавног тела дотичне државе.
 
Овај амандман не може се тумачити тако да утиче на избор или трајање мандатног рока било ког сенатора изабраног пре него што овај амандман постане пуноважан као део Устава.
 
=== Амандман XVIII (1919)<ref>18. амандман укинут је 21. амандманом из 1933. године.</ref> ===
 
==== Одељак 1 ====
'''Овај члан неће ступити на снагу ако га као амандман на Устав не ратификују легислатуре онолико држава колико је Уставом предвиђено, у року од седам година од датума када га Конгрес поднесе државама на одобрење.'''
 
=== Амандман XIX (1920) ===
Право грађана Сједињених Држава да гласају неће оспорити нити ограничити ни Сједињене Државе ни било која држава на основу пола.
 
Конгрес ће имати право да одговарајућим законским прописима спроводи у дело одредбу овога члана.
 
=== Амандман XX (1933) ===
 
==== Одељак 1 ====
Овај члан неће бити пуноважан ако га као амандман на Устав не ратификују легислатуре три четвртине држава, и то у року од седам година од дана његовог подношења.
 
=== Амандман XXI (1933) ===
 
==== Одељак 1 ====
Овај члан неће ступити на снагу ако га као амандман на Устав не ратификују скупштине онолико држава колико је Уставом предвиђено, и то у року од седам година од дана када га Конгрес поднесе државама.
 
=== Амандман XXII (1951) ===
 
==== Одељак 1 ====
Овај члан неће ступити на снагу ако га као амандман на Устав не ратификују легислатуре три четвртине држава у року од седам година од дана када га Конгрес поднесе државама.
 
=== Амандман XXIII (1961) ===
 
==== Одељак 1 ====
Конгрес ће имати право да одговарајућим законским прописима спроведе овај члан у живот.
 
=== Амандман XXIV (1964) ===
 
==== Одељак 1 ====
Конгрес ће имати право да спроведе у живот овај члан одговарајућим законским прописима.
 
=== Амандман XXV (1967) ===
 
==== Одељак 1 ====
После тога, кад председник упути председнику Сената про темпоре и председнику Представничког дома писмену изјаву да не постоји неспособност, он ће поново преузети власт и дужности свог положаја, сем уколико потпредседник и већина главних функционера извршних секретаријата, или других тела која Конгрес може законом да предвиди, не упуте у року од четири дана председнику Сената про темпоре и председнику Представничког дома писмену изјаву да председник није у стању да врши власт и дужности свог положаја. На основу тога, Конгрес ће донети одлуку по овом питању, и у том циљу ће се састати у року од 48 часова, уколико није у току заседања. Ако Конгрес, у року од 21 дана по пријему последње писмене изјаве, или ако Конгрес не заседа унутар 21 дана пошто се затражи сазив Конгреса, одлучи са две трећине гласова оба дома да председник није у стању да врши власт и дужности свог положаја, потпредседник ће наставити да врши исте у својству вршиоца дужности председника; у супротном, председник ће наставити да врши власт и дужности свог положаја.
 
=== Амандман XXVI (1971) ===
 
==== Одељак 1 ====
Конгрес ће имати право да спроведе у живот овај члан одговарајућим законским прописима.
 
=== Амандман XXVII (1992) ===
Ниједан законски акт којим се мења плата сенатора или члана Представничког дома, неће ступити на снагу док се не проведу следећи избори за Представнички дом.
 
1.841

измена