Молитвослов на потребу православних Србкиња

МОЛИТВОСЛОВЪ НА ПОТРЕБУ ПРАВОСЛАВНИХЪ СРБКИНЯ
Писац: Јефтимије Вукадиновић
Превео и уредио Є. Вукадиновићъ, свештеникъ. Съ дозволенѣмъ духовне власти. У Новоме Саду, епископска кньигопечатня 1866.


СВЕТЛОЙ ГОСПОЂИ

МИЛЕНИ ПЕТРОВИЋА

КНЕГИНЬИ ЦРНОГОРСКОЙ И ЧЕСТИТОЙ СРБКИНЬИ

у знакъ поштованя црногорскихъ врлина.
Преводитель.


Молитве ютренѣ. уреди

У име Отца и Сина и светога Духа аминъ.

Слава теби Боже нашъ слава теби.

Царе небески, утѣшителю Душе истине, кои си свагдѣ и све изпунявашъ, скровиште блага и давателю живота, дођи и усели се у насъ, и очисти насъ одъ сваке нечистоте, и спаси о благи душе наше.

Свети Боже, свети крѣпки, свети безсмртни смилуй се на насъ. (Трипутъ.)

Слава Отцу и Сину и светоме Духу. И садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Пресвета Троице смилуй се на насъ. Господе очисти грѣхе наше, Владико опрости беззакония наша, Свети посѣти и изцѣли немоћи наше ради имена твога.

Господе смилуй се. (Трипутъ.)

Слава Отцу и Сину и светоме Духу. И садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Отче нашъ, кои си на небесима, нек' се свети име твоє, нека дође царство твоє, нека буде воля твоя како на небу тако и на земльи. Хлѣбъ нашъ потребни дай намъ данасъ, и опрости намъ дугове наше као што и ми праштамо дужницима нашимъ, и не уведи насъ у изкушениє, но избави насъ одъ зла.

Тропари:

Уставши одъ сна припадамо ти о благи, и анђелску ти пѣсму вапиємо ти о силни: Светъ, светъ, светъ си Боже! Богородице ради смилуй се на насъ.

Слава Отцу и Сину и светоме Духу.

Са постелѣ и одъ сна подигао си ме Господе, просвѣтли ми умъ и срдце, и отвори ми устне, да ти могу пояти света Троице: Светъ, светъ, светъ си Боже! Богородице ради смилуй се на насъ.

И садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Изненада ће судия доћи, те ће се свачия дѣла одкрити, но ми са страхомъ зовемо у поноћи: Светъ, светъ, светъ си Боже! Богородице ради смилуй се на насъ.

Символъ Вѣре.

Вѣруємъ у єдногъ Бога, Отца, сведржителя, творца неба и землѣ и свега што се види и не види.

И у єднога Господа Исуса Христа, Сина божиєгъ єдинородногъ, кои є одъ Отца рођенъ пређе свию вѣкова; кои є свѣтлость одъ свѣтлости, Богъ истинити одъ Бога истинитогъ, рођенъ, не створенъ, єднога бића са Отцемъ, чрезъ кога є све постало. Кои є ради насъ люди и ради нашегъ спасения сишао съ небеса, и примио тѣло одъ Духа светогъ и Мариє дѣве и постао човѣкомъ. Кои є за насъ разпетъ при Понтискомъ Пилату и страдао и погребенъ био. И узкрсао трећи данъ по писму. И узнео се на небо, и сѣди на десно Отцу. И опетъ ће доћи са славомъ да суди живима и мртвима, чиємъ царству неће бити края.

И у Духа светогъ, Господа животворећегъ, кои одъ Отца излази, кои се са Отцемъ и Синомъ заєдно обожава и слави, кои є говорио преко пророка. У єдну свету, саборну и апостолску цркву. Признаємъ єдно крштенѣ ради одпуштеня грѣхова. Очекуємъ узкрсенѣ мртвихѣ. И животъ будућега вѣка. Аминъ.

Молитва 1.

Боже очисти ме грѣшну, єръ никакво добро не учинихъ предъ тобомъ, но избави ме одъ зла, и нека буде твоя воля у мени, да безъ прекора отворимъ недостойна уста моя, и похвалимъ свето име твоє: Отца и Сина и светога Духа, садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Молитва 2.

Уставше од сна поноћну пѣсму приносимъ ти Спасе, и припадаюћи вапиємъ ти: недай ми преминути у грѣшной смрти но смилуй се на мене, кои си се своєвольно разпети дао, и у лѣности лежећу ме брзо подигни и спаси ме кадъ ти предстанемъ на молитву, а по ноћномъ сну дай Христе Боже да ми сване безгрѣшанъ данъ и спаси ме.

Молитва 3.

Къ теби Владико човеколюбче уставши одъ сна прибѣгавамъ и приправлямъ се на дѣла твоя твоимъ милосрдиємъ и молимъ ти се: помози ми у свако доба у свакой ствари, и избави ме одъ сваке зле ствари овога свѣта и ђаволскогъ нападаня, спаси ме и уведи у вѣчито царство твоє; єръ си ти мой створитель, промислитель и свакога блага даватель, у теби є све поузданѣ моє, и теби славу узносимъ садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Молитва 4.

Господе, кои си по великой твоіой благости и милости мени служкиньи твоіой дао да ме време прошасте ноћи ове безъ напасти одъ свакога зла противнога прође, ти самъ Владико творче свега, удостой ме правомъ свѣтлошћу твоіомъ и просветлѣнимъ срдцемъ чинити волю твою садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Молитва 5.

Господе сведржителю, Боже надъ силама и свакимъ тѣломъ, кои на висини живишъ, и на смерне гледишъ, срдца и утробе изпитуєшъ, и тайне човечиє напредъ знадешъ, безначална[1] и свакдашня свѣтлости, у кога нема промене; самъ безсмртни Царе, прими молитве наше, коє у ово доба осланяюћи се на велику твою милость одъ нечистихъ уста къ теби управлямо, и опрости намъ преступленя наша, коя смо у дѣлу, речи и мисли, знанѣмъ ил' незнанѣмъ учинили, и очисти насъ одъ сваке нечистоте тѣла и духа, и даруй намъ да бодримъ срдцемъ и трезвеномъ мисли цѣлу ноћь овога живота проведемо очекуюћи долазакъ свѣтлога и яснога дана єдинородногъ твога Сина, Господа и Бога и Спаса нашегъ Исуса Христа, у кои ће као судия свега свѣта са славомъ доћи, да свакоме да по дѣлима своимъ, да не би у лѣность пали, но бдиюћи и на дѣло пробуђени нађемо се приправни да уђемо с' ньиме у радость и божествено обиталиште славе нѣгове, гдѣ є непрестани гласъ светкуюѣихъ и неизказана сладость гледаюћихъ неизказану приятность лица твога; єръ си ти права светлость, коя све просветлює и освећує, и тебе слави свака тварь на вѣкове вѣкова аминъ.

Молитва 6.

Тебе славимо вишньи Боже и Господе милости, кои свакда чинишъ съ нама неброєна дѣла, велика и неизпитана, славна и чудна, кои си намъ дао санъ на подкрѣпленѣ немоћи наше и олакшанѣ трудова уморенога тѣла; благодаримо ти, што насъ ниси погубио са беззаконияма нашимъ, но показавши намъ обично твоє човѣколюбиє у незнаню лежеће подигао си насъ, да славимо властъ твою; Зато молимо неизмѣрну благостъ твою: просвѣтли наше мисли и очи, и подигни умъ нашъ одъ тежкога сна лѣности, отвори уста наша и напуни их’ твоіомъ хваломъ, да узможемо непоколебимо славити и признавати тебе, у свачему и одъ свачега славлѣногъ Бога, безначелнога Отца, са єдинороднимъ твоимъ синомъ и пресветимъ и благимъ и животворећимъ твоимъ Духомъ, садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Молитва 7.
(12 молби за све часове преко дана.)

1.) Господе, не лиши ме небескихъ твоихъ блага. 2.) Господе, избави ме вѣчитихъ мука. 3.) Господе, опрости ми што сам сагрѣшила умомъ или помисломъ, речю или дѣломъ. 4.) Господе, сачувай ме одъ свакогъ незнаня и заборавности, одъ малодушия и каменитогъ срдца. 5.) Господе, сачувай ме одъ свакогъ изкушения. 6.) Господе, просвѣтли моє срдце, коє є зла желя помрачила. 7.) Господе, я као човѣкъ сагрѣшихъ, а ти као милостиви Богъ смилуй се на мене видећи немоћь душе моє. 8.) Господе, пошльи ми благодать твою у помоћь, да прославимъ твоє име свето. 9.) Господе Исусе Боже, напиши ме служкиню твою у кньигу живота и даруй ми блаженъ свршетакъ. 10.) Господе Боже мой, премда никакво добро не учинихъ предъ тобомъ, но дай ми по благодати твоіой, да учинимъ добаръ почетакъ. 11.) Господе, покропи ми срдце росомъ благодати твоє. 12.) Господе неба и землѣ, опомени се мене грѣшне, срамне и нечисте служкинѣ твоє у царству твоме аминъ.

Молитва 8.
(Светомъ Анђелу хранителю.)

Анђелу свети, кои стоишъ узъ мою невольну душу и страстни мой животъ, не остави мене грѣшну и не одступи одъ мене сбогъ моє неумѣрености, не дай мѣста лукавомъ демону да облада самномъ посредствомъ смртнога тѣла овога, укрѣпи бѣдну и худу мою руку и постави ме на путъ спасения. Да, свети Анђелу божии, хранителю и покровителю невольне моє душе и тѣла, све ми опрости, чиме самъ те увредила крозъ све дане живота мога, и ако самь шта сагрѣшила прошасте ноћи ове, закрили ме овога дана и сачувай одъ свакогъ изкушения неприятельскогъ, да никаквимъ грѣхомъ не нрогнѣвимъ Бога; моли се за мене Господу, да ме утврди у страху своме и учини ме достойномъ служкиньомъ своє благости аминъ.

Молитва 9.
(Пресветой Богородици )

Пресвета Владичице моя Богородице, одгони твоимъ светимъ молитвама одъ мене смерне и невольне служкинѣ твоє малодушиє, заборавность, небрежльивостъ и све нечисте, лукаве и неваляле мисли изъ мога невольнога срдца и помраченогъ ума; погаси пламенъ страсти моихъ, єръ самь убога и невольна; избави ме одъ многихь лютихъ успомена и намѣра и ослободи ме одъ свию злихъ дѣла. Єръ си ти благословена одъ свию родова и твоє пречастно име слави се на вѣкове вѣкова аминъ.

Заиста є достойно славити тебе свакда блажену и пресвету Богородицу и матерь Бога нашега. — Тебе частнию одъ Херувима и несравнѣно славнию одъ Серафима, Бога Слово безъ промѣне родившу, праву Богородицу величамо.

Слава Отцу и Сину и светоме Духу. И садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Господе смилуй се (трипутъ). Господе благослови.

Господе Исусе Христе Сине Божии, ради молитава пречисте твоє матере, богоугоднихъ отаца нашихъ и свию светихъ спаси ме грѣшну. Аминъ.

Затимъ додай іоштъ ове молитве за себе и своє ближнѣ.

Одпусти, остави, опрости Боже преступленя наша хотимична и нехотична, коя учинисмо у речи или дѣлу, у знаню и незнаню, у дану и ноћи, у уму и помислу, све намъ опрости као благъ и човѣколюбацъ.

Опрости Господе човѣколюбче онима, кои насъ ненавиде и вређаю, учини добро онима, кои намъ добро чине, браћи и рођенимъ нашимъ даруй све што се клони на спасениє и вѣчити животъ; посвѣти немоћне и даруй имъ изцѣленѣ, управляй са бродарима по мору, путуй са путницима по суву; найпресвѣтлиємъ и владаюћемъ цару нашемъ Францъ Јосифу првомъ помози у рату; даруй одпуштенѣ грѣхова онима, кои намъ служе и милости чине; смилуй се по великой милости твоіой на оне, кои намъ недостойнимъ заповѣдаю, да се молимо за ньи. Опомени се Господе пређе упокоєнихъ отаца и браће наше, и упокой ихъ, гдѣ сия свѣтлость лица твога. Опомени се Господе зароблѣне браћс наше и избави ихъ одъ сваке неволѣ. Опомени се Господе онихъ, кои плодове приносе и добро чине у светимъ твоимъ црквама, подай имъ све што се на спасениє клони и вѣчити животъ. Опомени се Господе и насъ смернихъ и грѣшнихъ и иедостойнихъ слугу и служкиня твоихъ, просвѣти умъ нашъ свѣтлошћу разума твога, и управи насъ на стазу заповѣсти твоихъ молитвами пречисте Владичице наше Богородице и свакдашнѣ дѣве Мариє и свию светихъ твоихъ, єръ си благословенъ на вѣкове вѣкова аминъ.

Молитве о Св. Литургии. уреди

1. При полазку у цркву.

Обрадовахъ се кадъ ми рекоше: пођимо у домъ господньи. Я ћу дакле по великой милости твоіой Господе ући у домъ твой и поклонити се у светомъ храму твоме са страхомъ твоимъ. Господе упути ме у правди твоіой, ради неприятеля моихъ поравни предамномъ путъ твой, да чистомъ савешћу прославимъ єдино Божество Отца и Сина и светога Духа, садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

2. Пре почетка службе.

Господе Исусе Христе, добри и милостиви свима, кои те изкрено призиваю, теби се молимъ и покоравамъ, удостой ме да могу са усрдношћу, любави, страхомъ и свакомъ пажньомъ све до свршетка божествене службе ове остати, и сакрушенимъ срдцемъ и чистомъ савешћу молити се теби милосрдномъ Богу. Да, Господе и Царе, послушай ме кадъ те починѣмъ призивати и даруй ми опроштенѣ свию грѣхова моихъ; єръ си ти єдини благословенъ са Отцемъ и светимъ Духомъ на вѣки аминъ.

3. Кадъ свештеникъ рекне: „Благословено Царство.“

Боже, Боже мой, погледай на мене грѣшну и води молитву уста моихъ, удальи нечисте мисли одъ срдца мога и просвѣтли умъ мой свѣтлошћу твога богопознаваня, приклони уво твоє и послушай ме, коя ти се молимъ и на твою силну милость уздамъ, єръ си ти Богъ мой, и предъ тобомъ у овомъ молитвеномъ дому твоме стоєћи покорно вапиємъ: укрѣпи ме и научи милостиви Боже у страху твоме аминъ.

4. Кадъ свештеникъ на улазку са св. еванђелиємъ рекне: „Прємудрость прости.“[2]

Господе Исусе Христе Боже нашъ, кои си ме грѣшну удостоио улазакъ са светимъ твоимъ еванђелиємъ видѣти, и светогъ твога богоявленя и међу людма живленя опоменути се, погледай на мене човѣколюбиво, и милостиво дай ми, да се могу опоминяти твоихъ заповѣсти и право ихъ чувати, и свакда достойно теби пояти: Ходите, да се поклонимо и припаднемо Христу: спаси насъ Сине Божии, кои ти поимо: Алилуя, алилуя, алилуя.

5. Кадъ се пои: „Сватый Боже.“

Господе Боже сведржителю, кои примашъ од небескихъ сила твоихъ трисвету пѣсму, прими и одъ мене недостойне служкинѣ твоє трисвето ово поянѣ, и дай ми да могу крозъ све године живота мога и свакога часа безъ грѣха теби Отцу и Сину и светоме Духу славу узносити и са страхомъ пояти: Свети Боже, свети крѣпки, свети безсмртни, смилуй се на насъ.

6. Предъ читанѣмъ апостола, кадъ се пои прокименъ.

Удостой ме Господе да могу с' любави достойно послушати проповѣди светихъ твоихъ апостола, кои су намъ миръ и блаженство проповѣдали. Дай да се изъ одкривеня речи ньиовихъ просвѣтли и научи духъ мой благодаѣу твоіомъ аминъ.

7. По свршетку апостола, кадъ се пои: „Аллилуя.“

Теби хвалу узносећи пресвета и нераздѣлна Троице: Отче и Сине и свети Душе са анђелскимъ редовима поимо: Алилуя, и молимо ти се: изцѣли све немоћи наше душевне и тѣлесне, да здрави будући поимо теби Богу нашемъ: Алилуя. Троице вѣчита, божествена и предобра: Отче и Сине и свети Душе, єдини Боже, кои даєшъ мудрость онима, кои те за то моле, изправи насъ, да достойно хвалећи те поимо: Алилуя. Троице живоначелна Господе Боже нашъ, избави насъ одъ вѣчите смрти, и удостой насъ са свима праведнима у вѣчитимъ твоимъ становима пояти теби: Алилуя. Троице дуготрпѣлива и многомилостива, дай ми опроштенѣ грѣхова и удостой ме наслѣдити вѣчити животъ, да ти поимъ на вѣки: Алилуя.

8. По свршетку св. еванђелия.

Слава теби Господе и Царе, Сине Бога живота, кои си ме недостойну удостоио чути божествене речи твоє и гласъ светогъ еванђелия твога; укрѣпи ме дакле овимъ владичнимъ гласомъ твоимъ, да ноѣь овога живота проведемъ у обраћаню и каяню, и избави ме одъ свакогъ лукавства и злобе видльивихъ и невидльивихъ неприятеля, єръ си ти єдини силанъ и царуєшъ на вѣки аминъ.

9. После св. еванђелия чита се єктения
(за цара, патриархе, епископа, свештенство и за све люде; а ти читай слѣдуюѣе молитве.)

Смилуй се Господе и спаси найпресвѣтлиєгъ и владаюћегъ цара нашегъ Франца Јосифа Првогъ, войничке и грађанске старѣшине и цѣло христолюбиво воинство; огради миромъ државу нѣгову, покори му, подъ ноге све неприятелѣ и противнике, и говори му на срдце што се клони на миръ и благо цркве твоє свете и свию люди твоихъ, да и ми у тишини нѣтовой тихъ и миранъ животъ проведемо у правовѣрию и у свакой побожности и поштеню.

Смилуй се Господе и спаси васеленске патриархе, просвештене митрополите, архиепископе и епископе православне, свештенике и ђаконе и цео сталежъ црквени, кои си поставио, да пасе словесно стадо твоє, и чрезъ молитве ньиове смилуй се и спаси ме грѣшну. — Смилуй се Господе и спаси мога духовногъ отца (по имену) и чрезъ свете молитве нѣгове опрости моя сагрѣшения.

Смислуй се Господе и спаси родителѣ моє[3] (по имену) браћу и сестре и рођене моє по крви, и сву найближу родбину мою и приятелѣ, и даруй имъ блага твоя и овога и онога свѣта.

Смилуй се Господе и спаси старе и младе, сиромахе, сироте и удовице, и оне кои су у болести и жалости, у бѣди и невольи, у робству, тавница и сужаньству, оне слуге твоє, кои ради тебе и вѣре православне одъ безбожнихъ народа, одъ одпадника и єретика[4] гонения подносе; опомени ихъ се, те ихъ посѣти, укрѣни, и утѣши, и силомъ твоіомъ подай имъ скоро олакшанѣ, слободу и избавленѣ.

Смилуй се Господе и спаси и оне, кои ме ненавиде, вређаю и пакости чине, и не дай да пропадну сбогь мене грѣшне.

Просвѣтли свѣтлошћу твога познаня оне, кои су одпали одъ православне вѣре, те су засленлѣни погибелнимъ ересима, и причисли ихъ светой твоіой саборной и апостолской цркви.

10. Кадъ се чита єктения за покойне.

Опомени се Господе отишавшихъ са овога свѣта правовѣрнихъ царева и царица, светихъ патриараха, преосвештенихъ митрополита, архиепископа и епископа православнихъ, и свию кои ти у свештеничкомъ и црквеномъ сталежу и монашкомъ реду послужише, као и блаженихъ основателя светогъ храма овогъ и упокой ихъ са светима у вѣчитимъ твоимъ становима.

Опомени се Господе душа упокоєнихъ слугу твоихъ (спомени своє покойне по имену) и опрости имъ све грѣхе хотимичне и нехотичне, даруй имъ царство и учестиє у вѣчитимъ твоимъ благама и наслађенѣ твога безконачногъ и блаженогъ живота.

Опомени се Господе и свию отаца, браће и сестара нашихъ, као и овдѣ и свуда лежећихъ нравославнихъ християна, кои се у надежди на узкрсенѣ и вѣчити животъ упокоише, и настани ихъ са светима твоимъ, гдѣ сия свѣтлость лица твога, и смилуй се на насъ као благъ и човѣколюбацъ.

Подай Господе одпуштенѣ грѣхова свима оцевима, браћи и сестрама нашимъ, кои у вѣри и надежди на узкрсенѣ пређе насъ отидоше, и учини имъ вѣчити споменъ.

11. Кадъ се пои, „Иже херувими.“

Гледаюћи сада душо моя гдѣ се частни дарови преносе, удальи све суєтне мисли и са страхомъ запой: Ми, кои тайнимъ начиномъ Херувиме представлямо и животворећой Троици трисвету пѣсму припѣвамо, уклонимо садъ све земальске бриге, да примимо[5] Цара свега свѣта, кога анђелски редови невидльиво на копльима носе: Алилуя, алилуя, алилуя! — Слава теби господе Исусе Христе Боже нашъ, єдини безсмртни човѣколюбче. Слава теби, кои си одъ отчинскихъ нѣдара и небеске славе дошао, одъ свете дѣве постао човѣкомъ и подобанъ био тѣлу смерности наше, да насъ подобнима учинишъ слави твоіой. Слава теби, кои си славно ушао у Єрусалимъ, и у нѣму ране, распетиє и смрть претрпити изволио ради спасения нашегъ — Дай сада Христе сузе очима моимъ, да оперемъ нечистоту беззакония моихъ, и као што си удостоио Іосифа и Никодима да твоє пречисто тѣло с' крста скину и частно са страхомъ понесу: тако и мене гледаюћу данасъ частне и божествене дарове да се преносе, удостой да се могу теби на престолу сѣдећемъ са страхомъ поклонити, и за све наредбе и доброчинства твоя достойно благодарити, и тебе Спаса и Бога мога побожно признавати. А ти милостиви примивши то одъ мене, даруй ми блаженъ свршетакъ живота мога и удостой ме о судноме дну на десно теби стати и благъ твой гласъ чути: Ходите благословени Отца мога, наслѣдите царство, коє є за васъ цриправлѣно, аминъ.

Кадъ свештеникъ са частнииъ даровима изиђе, приклони главу тихо говореѣи:[6]

Опомени ме се Господе, кадъ дођешъ у царство твоє. Опомени ме се Владико, кадъ дођешъ у царство твоє. Опомени ме се Свети, кадъ дођешъ у царство твоє, Господе Исусе Христе Сине Божии, као што си разбойника оправдао кадъ ти є єданпутъ завапио: опомени ме се Господе у царству твоме: тако се опомени и мене Господе Боже мой, коя ти то непрестано вапиємъ, и удостой ме оногъ учестия као и нѣта, єръ си благъ и човѣколюбацъ.

12. После преноса св. дарова.

Владико Господе Исусе Христе Боже мой, ради твога страданя, на крсту разпетия и погреба не допусти да у грѣсима пропаднемъ, єрбо самъ врло грѣшна; но по множини милости твоє очисти ме одъ свию беззакония моихъ, и дай ми да могу помоћу твоіомъ животъ мой безъ мане проводити, и удостой ме учестницомъ бити радости светихъ твоихъ, єръ си ти благъ и човѣколюбацъ аминъ.

13. Кадъ свештеникъ рекне: Двери, двери...[7]

1.) Вѣрую во єдинаго Бога Отца вседржителя творца небу и земльи, видимымъ же всѣмъ и невидимымъ.
2.) И во єдинаго Господа Іисуса Хріста, сына божія єдинороднаго, иже отъ Отца рожденнаго преждє всѣхъ вѣкъ. Свѣта отъ свѣта, Бога истинна отъ Бога истинна, рожденна, не сотворенна, єдиносущна Отцу, имже вся быша.
3.) Насъ ради человѣкъ, и нашего ради спасенія сшедшаго съ небесъ, и воплотившагося отъ Духа свята и Маріи Дѣвы и вочеловѣчшася.
4.) Разпятаго же за ны при Понтійстѣмъ Пілатѣ, и страдавша и погребенна.
5.) И возкресшаго въ третій день по писаніємъ.
6.) И возшедшаго на небеса, и сѣдяща одесную Отца.
7.) И паки грядущаго со славою, судити живымъ и мертвымъ, єгоже царствію не будетъ конца.
8.) И въ Духа святаго, Господа животворящаго, иже отъ Отца исходящаго, иже со Отцемъ и Сыномъ спокланяема и сславима, глаголавшаго Пророки.
9.) Во єдину святую соборную и апостолскую церковь.
10.) Исповѣдую єдино крещеніє во оставленіє грѣховъ.
11.) Чаю воскресенія мертвыхъ.
12. И жизни будущаго вѣка. Аминь.

14. После читаия вѣроисповести.

Утврди ме Господе у правой овой въри, кою самь исповѣдила, и дай ми, да ни за што земальско не марећи горе к' теби подижемъ срдце и достойно хвалимъ пресвето име твоє Отца и Сина и св. Духа, садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

15. Кадъ свештеник рекне: „Побѣдную пѣснь поющє.“

Саборъ светихъ анђела и арханђела са свима небескимъ силама пои ти и говори: Светъ, светъ, светъ є Господъ Саваотъ, пуно є небо и земля славе твоє, осана на висини: благословенъ кои иде у име господнѣ, осана на висини! — Спаси ме Царе на висини, спаси ме и освети изворь освеѣеня, єръ се одъ тебе свака тварь крѣпи, теби неброєне чете небеске с' трепетомъ кланяюћи се непрестано трисвету нѣсму поє; теби сѣдећемъ у неприступной свѣтлости, одъ кога се све ужасава, и я се недостойна молимъ: умъ мой просвѣтли, срце очисти и устне отвори, да би достойно могла пояти теби: Светъ, светъ, светъ єси Господе у безконачне вѣкове вѣкова аминъ.

16. Кадъ свештеникъ рекне: „Примите ядите.”

Вѣруємъ Господе и признаємъ, да си ти заиста Христосъ, синъ Бога живога, кои си дошао на свѣтъ да спасешъ грѣшне, одъ коихъ самь прва я.

17. Кадъ свештеникъ рекне: „Пійтє от нея вси.“

Вечере твоє тайне прими ме данасъ сине Божии за причестницу, єръ нећу неприятельима твоимъ тайну одкрити, нити ћу те цѣливати као Юда, но као разбойникъ признаємъ те: Опомени ме се Господе у царетву твоємъ.

18. Кадъ свештеникъ рекне: „Твоя от твоихъ.“

Теби поимо, тебе славимо, теби благодаримо Господе и молимо ти се Боже нашъ дай намъ да нађемо благодать и милосрдиє у тебе, покажи велику милостъ твою на нама, да се не постидимо на суду твоме, не закрати намъ право оно стаянѣ, да на десно теби станемо, єръ є твоя власт на вѣки аминъ.

Кадъ звоно трипутъ зазвони, у тай се махъ на молитву свештеника силомь св. Духа освећую частни дарови: хлѣбъ и вино, и претвараю у тѣло и крвь Христову; а ти се при овомъ светчаномъ и найважниємъ часу свете литургиє побожно поклони трипутъ до землѣ говорећи у себи заєдно са пѣвцима: „И молимъ ти ся Боже нашъ.“

19. Кадъ свештенинъ рекне: „Изрядно о пресвятѣй.“

Богородице дѣво, радуй се благодатна Марио, Господъ є с'тобомъ, благословена си ти између жена и благословенъ є плодъ утробе твоє, єръ си родила спасителя душа нашихъ. — Радуй се єдина пречиста мати єдиногъ створителя Господа Бога и Спаса нашегъ Исуса Христа, и буди ми заступница на данъ страшнога изпита, кадъ станемъ предъ нелицемѣрногъ судию, да се избавимъ грозне претнѣ огня твоимъ молитвама, єдина благословена!

20. Кадъ свештеникъ рекне: „Въ первыхъ помяни.“

Архиєрею вѣчити Христе Боже нашъ, прилѣжно ти се молимъ: благословомъ твоимъ вишньимъ архиєреє наше православне благослови, утврди, миромъ огради, и даруй ихъ светой твоіой цркви, да у цѣлости, здравлю и поштеню дуго поживе и праведно управляю речю истине твоє; и милостиво избави ихъ одъ свию видльивихъ и невидльивихъ противника.

21. Кадъ свештсник рекне: „И сподоби насъ Владыко.“

Отче нашъ иже єси на небесехъ да святится имя твоє, да пріидетъ царствіє Твоє: да будетъ воля Твоя яко на небеси и на земльи. Хлѣбъ нашъ насущный даждъ намъ днесъ, и остави намъ долги наша, якоже, и мы оставляемъ должникомъ нашимъ, и не введи насъ во искушеніє, но избави насъ отъ лукаваго.

22. Кадъ свештеникъ рекне: „Мир всѣмъ. Главы вашя Господеви приклоните.“

Теби Господе Боже мой главу мою прикланямъ и у срдачномъ признаваню вапиємъ: сагрѣшихъ Господе, сагрѣшихъ на небо и предъ тобомъ, и нисамь достойна молити одъ тебе проштеня; но ти као човѣколюбацъ смилуй се изъ любави на мене као на блудногъ сина, оправдай ме као цариника[8], и као разбойника удостои ме царства твоєгъ.

23. Кадъ свештеникъ рекне: “Благодатію и щедротами.“

Сведржителю Боже, кои си сваку тварь премудро саздао, подигни рукомъ твоіомъ и мене, коя самь у многе грѣхе упала, дай ми твою помоћь, да се ослободимъ одъ свѣтскихъ изкушения, одъ ђаволскихъ замки и одъ тѣлеснихъ желя; смилуй се и прости ми све, што самь ти сагрѣшила у све дане живота мога; помажи душу мою улѣмъ[9] благодати и милости єднородногъ сина твоєгъ, Господа Бога и спаса нашегъ Исуса Христа, с' коимъ теби и светомъ твоме духу пристои свака слава на вѣки аминъ.

24. Кадъ свештеникъ рекне: „Святая святымъ.“

Єдини свети надъ светима, єдини Царе надъ царуюћима и Господе надъ господарећима Исусе Христе Боже мой, кои си у нѣдрима и слави превѣчногъ Бога Отца, кои си подъ видомъ хлѣба и вина у пречистимъ овимъ тайнама као и на небу истинити Богь и човѣкъ, теби се кланямъ и тебе славећи као Бога и спасителя мога молимъ: погледай на мене у овай часъ и у све дане живота мога и смилуй се на мене; а у данъ онай, кадъ се разстане душа одъ тѣла мога, прими и с' миромъ у руке твоє, поштеди є и са светима упокой.

25. Кад се пои: „Хвалите,“ или други кои причестанъ стихъ.

Владико Господе Исусе Христе Боже нашъ, ради успомене светогъ твога страданя, животворне смрти и погреба расгони маглу страсти моихъ и просвѣтли ми помрачене очи да познамъ твою истину, не презри моє уздисанѣ, што нечиста и сквернава усуђуємъ се молбе моє к' теби управляти и призивати пресвето име твоє; но будући си ти єдини милосрданъ и познаєшъ слабость природе човечиє као и све што намъ є потребно, смерно те молимъ: покажи на мени недостойной велико богатство милости твоє, даруй ми проштенѣ грѣхова, и посѣти ме твоіомъ благодаћу, да се у мене усели и пребива речь твоя и да будемъ храмъ пресветомъ твоме Духу; води ме путемъ заповести твоихъ, како би свакда ходила по истини твоіой, и научи ме свршивати светиню у страху твоме, да би и у часу излазка душе моє изь тѣла удостоила се примити причешће светинѣ твоє, а и садъ да са страхомъ и вѣромъ угледамъ подъ видомъ хлѣба пречисто тѣло твоє, и подъ видомъ вина животворећу крвь твою. Єръ си ти истинити ваплоћени[10] Богъ мой, и чрезъ тебе надамъ се одъ свакога зла избавити се, и одъ тебе спасениє задобити славећи те са Отцемъ и светимъ Духомъ на вѣки аминъ.

26. Кадъ свештеникъ показуюћи тѣло и крвь Христову рекне: „Со страхомъ божиимъ” — падни на землю и говори ову молитву:

Благословенъ, кои иде у име Господнѣ, Господъ є Богъ и явио намъ се: Исусъ Христосъ, чиє пречисто тѣло и крвь подъ видомъ хлѣба и вина у божественой чаши овой гледаюћи сада славимъ и кланямъ се говорећи: радуй се пресвето, обожено и одушевлѣно тѣло Господа нашегъ Исуса Христа, коє є за насъ разпето, страдало, погребено и трећи данъ узкрсло ради спасения нашегъ. Радуй се частна, животворећа, божествена крви, коя є изъ пречистихъ и божественихъ нѣговихъ ребара ради опроштеня грѣхова нашихъ изтекла и вѣрнима животъ дає. Радуй се животе вѣрнихъ, радуй се свѣтлости светихъ, радуй се спасениє наше и на небо узвишенѣ онихъ, кои те с' вѣромъ примаю. Радуй се хлѣбу живота, духовна мано, неизцрпиви изворе свакда животнога пића. Насити гладну и жедну душу мою твоимъ божественимъ и сладкимъ причешћемъ у све дане живота мога и у данъ смрти моє аминъ.

27. Кадъ свештеникъ рекне: „всегда нынѣ и присно“

Христе Боже нашъ, кои си се узнео на небеса, узнеси умъ нашъ да би оставивши тѣлесна мудрованя и земальске бриге свакда на твоє спасителне заповѣсти пазити и ньима слѣдовати могли; изпуни уста наша хваломъ твоіомъ, да поимо славу твою што си насъ удостоио причестити се твоимъ светимъ пречистимъ и безсмртнимъ тайнама; сачувай насъ у светиньи твоіой, да се васъ давъ поучавамо у правди твоіой. Алилуя, алилуя, алилуя.

28. Кадъ свештеникъ рекне: „Благословеніє Господнье на васъ.“

Боже, буди намъ милостивъ и благослови насъ, обасяй насъ лицемъ твоимъ и смилуй се иа насъ, да познамо на земльи путъ твой и задобиємо спасениє твоє на вѣки аминъ.

29. Молитва благодарителна по свршетку божествене литургиє.

Благодаримъ ти небески Царе, и свимъ тѣломъ и душомъ моіомъ хвалимъ, славимъ, поштуємъ и преузносимъ те, што си ме грѣшну удостоио данасъ у божественом храму овомъ видѣти божествену твою и благоприятну, безкрвну и словесну жертву, коя ти є чрезъ твоє свештене служителѣ за наше грѣхе принешена и жертвована у споменъ пречистихъ страсти, преславног узкрсеня, на небеса узлазка и страшног другога долазка Господа нашегъ Исуса Христа. Тога ради молимъ те: опери, очисти и прости ми све грѣхе моє, и дай ми, да се у све дане живота мога опоминѣмъ твоихъ доброчинства, и у чистой савѣсти благодарность и молитву приносим теби: безначелному Отцу са єдинороднимъ твоимъ Синомъ и пресветимъ и благимъ и животворећимъ твоимъ Духомъ, садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминь.

30. Молитва предъ излазкомъ изъ цркве.

У руке превеликогъ милосрдия твога, о Боже мой! препоручуемъ душу и тѣло моє, савѣте и помисли моє, дѣла моя и сваки покретъ тѣла и душе моє, улазакъ и излазакъ мой, вѣру и живленѣ моє, течай и свршетак живота мога, данъ и часъ издисаня мога, преставленѣ моє, упокоєнѣ и узкрсенѣ душе и тѣла мога. А ти, о премилосрдни Боже благости, коіой цѣлогъ свѣта грѣси одолѣти не могу, и незлобни Господе, прими у руке заштите твоє мене найгрѣшнию одъ свию люди и избави ме одъ свакога зла, очисти велику множину беззакония моих, подай поправку злом и бѣдномъ животу моме, и задржи ме свакда одъ будућегъ тежкога пада грѣховногъ, да никда ни у чемъ не увредимъ твоє човѣколюбиє, коимъ покривай немоћь мою одъ злихъ духова, страсти и злихъ люди, и запрети свима видльивимъ и невидльивимь неприятельима, руководећи ме путемъ спасения доведи къ теби, пристаништу моме и цѣли моихъ желя. Даруй ми християнски, непостиданъ и миранъ свршетакъ живота и сачувай ме одъ злобе ваздушнихъ духова, на страшноме пакъ суду твоме милостивъ буди служкиньи твоіой, и причисли ме съ десне стране благословенимъ твоимъ овцама, да с' ньима тебе Творца мога славимъ на вѣки аминъ.

Молитве предъ св. причешћемъ. уреди

Боже! милостивъ буди мени грѣшной. (Трипутъ).

Молитва 1.
Св. Василия Великогъ.

Владико Господе Исусе Христе Боже нашъ, изворе живота и безсмртия, сваке видльиве и невидльиве твари створителю, безначелнога Отца свакдашньи и безначелни Сине, кои си се изъ нревелике благости у последнѣ дане у тѣло обукао, и разпетъ и погребенъ био за насъ неблагодарне и злонаравне, и крвлю своіомъ обновио сбогъ грѣха смртну природу нашу; ти самъ безсмртни Царе прими и каянѣ мене грѣшне, приклони уво твоє к' мени и послушай речи моє, єръ я сагрѣшихъ Господе, сагрѣшихъ на небо и предъ тобомъ, и нисамь достойна погледати на висину славе твоє, єръ прогнѣвихъ благость твою преступивши и непослушавши заповѣсти твоє; но ти, Господе, као незлобанъ, дуготрпельивъ и премилостивъ ниси допустио да пропаднемъ у беззаконияма моимъ очекуюћи свакояко моє обраћенѣ, єръ си ти човѣколюбче преко пророка твога казао: Не желимъ смрти грѣшнику, но да се обрати и живъ буде, и зато нећешъ Владико створенѣ твоихъ руку да погубишъ, нит' ти се допада пропасть човѣчия, већъ хоћешъ да се сви спасу и до познаня истине дођу. Зато и я премда самь недостойна неба и землѣ и овога привременога живота покоривши сву себе грѣху, и насладама послуживши и твой образъ осквернивши; но ипакъ будући твоє створенѣ и дѣло, не очаявамъ невольна о своме спасению, но с' повѣренѣмъ се приближуємъ къ твоіой неизмѣрной милости. Прими дакле и мене човѣколюбче Господе, као што си и блудницу и разбойника и цариника и блуднога сина, и скини тежко бреме грѣхова моихъ, кои скидашъ грѣхе свега свѣта, и немоћи човѣчиє изцѣлюєшъ, утруђене и обтерећене к' себи призивашъ и подкрѣплюєшъ, єръ ниси дошао да позовешъ праведне но грѣшне на каянѣ; очисти ме дакле одъ сваке нечистоте тѣла и душе, и научи ме свршивати светиню у страху твоме, да чистомъ сведочбомъ савѣсти своє примивши учестиє у светиньи твоіой саєдинимъ се са светимъ твоим тѣломъ и крвлю, да у мени пребивашъ са Отцемъ и светимъ твоимъ Духомъ. Да, Господе Исусе Христе Боже мой, нека ми не буде на судъ причешће пречистихъ и животворећихъ тайни твоихъ, нити да будемъ немоћния душомъ и тѣломъ, кадъ би се недостойно ньима иричестила, но дай ми све до последнѣгъ издисаня мога безъ прекора имати учестиє у светиньи твоіой ка саобштеню светога Духа, упућеню у вѣчити животъ и благоприятномъ одговору на страшноме суду твоме, да и я са свима избранима учестница будемъ твоихъ непропадльивихъ блага, коя си приправио онима, кои те любе, Господе, међу коима си прославлѣнъ на вѣки аминъ.

Молитва 2.
Св. Іоана Златоустогъ.

Боже одлакшай, одпусти и прости ми сагрѣшения моя, коя самь ти сагрѣшила у рѣчи, у дѣлу, у мислима, хотимице или нехотице у знаню, или незнаню, све ми опрости као благъ и човѣколюбацъ; и допусти ми, да чрезъ молитве пречисте твоє матере, умнихъ твоих служителя и светихъ сила и свию светихъ, кои ти одъ вѣка угодише, безъ прекора примимъ пречисто твоє тѣло и частну крвь на изцѣленѣ душе и тѣла, и на очишћенѣ лукавихъ моихъ мисли; єръ є твоє царство и сила и слава са Отцемъ и светимъ Духомъ садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Молитва 3.
Истога.

Господе Исусе Христе Боже мой, одлакшай, одпусти, очисти и прости ми грѣшной и непотребной и недостойной служкиньи твоіой преступленя, сагрѣшения и грѣхе моє, што самь одъ младости моє до овога дана и часа сагрѣшила у знаню или незнаню, у рѣчима или дѣлима, у мислима и намѣри и свима чувствима моимъ; и чрезъ молитве пречисте и свакдашнѣ дѣве Мариє матере твоє, єдине непостидне надежде, заступленя и спасения мога, удостой ме безъ прекора причестити се пречистимъ, безсмртнимъ, животворећимъ и страшнимъ твоимъ тайнама, ради одпуштеня грѣхова и вѣчитогъ живота, ради освећеня и просвѣтленя, крѣпости, изцѣленя и здравля душе и тѣла, и ради савршеногъ уништеня лукавихъ мисли и намѣра моихъ, ноћнихъ привиђеня, тавнихъ и лукавихъ духова; єрбо є твоє царство и сила и слава и часть и покланянѣ са Отцемъ и светимъ твоимъ Духомъ садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Молитва 4.
Истога.

Нисамь заслужна Владико Господе, да уђешъ подъ кровъ душе моє; но будући ти као човѣколюбацъ хоћешъ да живишъ у мени: то се усуђуємъ приступити; ти заповѣдашъ да се отворе двери, коє си самъ саздао, и да уђешъ са човѣколюбиємъ као што еси, да уђешъ и просвѣтлишъ помрачени мой помисао. Вѣруємъ да ћешъ то учинити, єръ ниси ни блудницу са сузама дошавшу ти одагнао, нити си цариника покаявшег' се одбацио, ни разбойника признавшегъ царство твое одбио, нити покаявшег' се гонителя оставио као што е био, но све, кои су ти с' каянѣмъ дошли, примио си у брой своихъ другова, будући єдини благословенъ свакда, садъ и у безконачне вѣкове аминъ.

Молитва 5.
Св. Іоана Дамаскина.

Владико Господе Исусе Христе Боже нашъ, кои єдини власть имашъ одпуштати людма грѣхове, презри као благъ и човѣколюбацъ сва моя у знаню и незнаню учинѣна преступленя, и удостой ме да се безъ осуђеня причестимъ божественимъ, преславнимъ, пречистимъ и животворећимъ твоимъ тайнама, не на теретъ, ни муку, ни умноженѣ грѣхова, но на очишћенѣ и освећенѣ, на залогъ будућегъ живота и царства, на помоћь и обрану од противника, и на изтребленѣ многихъ моихъ сагрѣшсния; єръ си ти Богъ милости и доброте и човѣколюбия, и теби славу узносимо са Отцемъ и светимъ Духомъ садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Молитва 6.
Истога.

Господе, смилуй се на оне, кои ме ненавиде и злобе ми, ругаю ми се и оговараю ме; да нико одъ ньихъ ни на кои начинъ сбогь мене нечисте не пострада ни овога ни онога вѣка; но очисти ихъ милошћу твоіомъ, и покри ихъ благодаћу твоіомъ, о благи! обасяй и просвѣтли ихъ на вѣкове въкова аминъ.

А кадъ пођешъ да се причестишъ, т. є. кадъ свештеникъ показуюћи св. чашу рекне: „Со страхомъ божїимъ и вѣрою приступите“ читай слѣдуюће стихове Симеона Метафраста:

Ево садъ приступамъ к' божественом' причешћу. Створителю, немой ме опалити кад' ти се приобштимъ, єръ си ти огань, кои недостойне спалюе; него ме очисти одъ сваке нечистоте.

Затимъ читай за свештеникомъ молитву св. Іоана Златоуста:

Вѣрую Господи и изповѣдую, яко ты єси воистину Христос сын Бога живаго, пришедый въ мир грешныя спасти, от нихже первый первая єсмь аз. Єще вѣрую, яко сиє самое єсть пречистое тѣло твоє, и сия єсть самая честная кровь твоя. Молюся убо тебѣ: помилуй мя, и прости ми прегрѣшения моя вольная и невольная, яже словомъ, яже дѣломъ, яже вѣдениємъ и невѣдениємъ, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых твоих таинствъ во оставление греховъ, и въ жизнь вѣчную. Вечери твоєя тайныя, днесь Сыне Божий причастницу мя пріими: не бо врагомъ твоимъ тайну повѣм, ни лобзания ти дам яко Юуда, но яко разбойникъ исповедаю тя: помяни мя Господи во царствіи твоєм. Да не въ судъ, или во осуждениє будет мне причащениє святых твоих таинъ Господи, но во изцѣлениє души и тѣла.

Преводъ исте молитве.

Вѣруємъ Господе и признаємъ, да си ти заиста Христосъ, Синъ Бога живога, кои си дошао на свѣтъ, да спасешъ грѣшне, одъ коихъ самь прва я; вѣруємъ такође, да є то[11] само пречисто тѣло твоє и сама частна крвь твоя; молимъ ти се дакле: смилуй се на мене, и опрости ми преступленя моя хотимична и нехотична, коя самь речю, дѣломъ, знанѣмъ и незнанѣмъ учинила, и удостои ме да се безъ осуђеня причестимъ пречистимъ твоимъ тайнама ради одпуштеня грѣхова и живота вѣчитогъ, аминъ.

Вечере твоє тайне прими ме данасъ Сине Божіи за причестницу, єръ нећу неприятельима твоимъ тайну казати, нити ћу те цѣливати као Юда, но као разбойникъ признаємъ те: Опомени ме се Господе у царству твоємъ. Да ми причешће светихъ твоихъ тайни не буде на судъ или на осуђенѣ, но на изцѣленѣ душе и тѣла.

Молитве после св. причешћа. уреди

Слава теби Боже! (трипут.)

Молитва 1.
Св. Василия Великогъ.

Благодаримъ ти Господе Боже мой, што ме грѣшну ниси одбацио, всћъ си ме удостоио да се приобштимъ светиньи твоіой; благодаримъ ти, што си ме недостойну удостоио причестити се пречистимъ твоимъ и небескимъ даровима; но о Владико човѣколюбче! кои си насъ ради умро и узкрсао и даровао намъ ове страшне и животвореће тайне на благо и освећенѣ душа и тѣлеса нашихъ, дай да исте буду и мени на изцѣленѣ душе и тѣла, на прогнанѣ свачега противногъ, на просвѣтленѣ очию срдца мога, на миръ душевнихъ сила моихъ, на вѣру непостидну, на любавь нелицемѣрну, на изпуняванѣ премудрости, на слушанѣ заповѣсти твоихъ, на умноженѣ божествене твоє благодати, и на присвоєнѣ царства твога; да чрезъ ньи у светиньи твоіой сачувана опоминѣмъ се свакда твоє благодати, и да не живимъ више за себе, но за тебе нашега Владику и добротвора, и тако отишавши са овога свѣта с' надеждомъ на вѣчити животъ доспѣмъ у вѣчити покой, гдъ непрестає гласъ светкуюпихъ, и гдѣ є безконачна сладость за оне, кои гледаю неизказану приятность лица твога; єръ си ти права желя и неизказана радость онихъ, кои те любе, и тебе слава свака тварь на вѣки аминъ.

Молитва 2.
Св. Кирила Александрискогъ.

Тѣло твоє свето, Господе Исусе Христе Боже нашъ, нек' ми буде на вѣчити животъ и крвь твоя частна на одпуштенѣ грѣхова; а благодарность ова нека ми буде на радость, здравлѣ и веселѣ, о страшноме пакъ и другоме долазку твоме удостой ме грѣшну стати на десно славе твоє молитвама пречисте твов матере и свию светихъ.

Молитва 3.
(Пресветой Богородици.)

Пресвета Владичице Богородице, свѣтлости помрачене моє душе, надеждо, обрано, ирибѣжиште, утѣхо и радости моя, благодаримъ ти, што си ме недостойну удостоила причестницомъ бити пречистога тѣла и частне крви сина твога; но ти, коя си родила праву свѣтлость, просвѣтли умне очи срдца мога; коя си родила изворъ безсмртия, оживи ме умртвлѣну грѣхомъ; коя си милостивогъ Бога пуна любави и милости мати, смилуй се на мене, и дай ми каянѣ и сакрушенѣ у срдцу моме, смерность у мислима моимъ, и молитву у борби мишленя мога, и удостой ме до последнѣгъ издисаня безъ прекора примати освећенѣ пречистихъ тайни на изцѣленѣ душе и тѣла, и дай ми сузе каяня и изповѣданя, да те могу крозъ све дане живота мога величати и славити, єръ си ти благословена и прославлѣна на вѣки аминъ.

Молитве вечернѣ. уреди

Молитвама светихъ Отаца нашихъ Господе Исусе Христе Боже нашъ смилуй се на насъ.

Свети Боже, свети крѣпки, свети безсмртни смилуй се на насъ. (Трипутъ.)

Слава Отцу и Сину и светоме Духу. И садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Пресвета Троице смилуй се на насъ, Господе очисти грѣхе наше, Владико опрости беззакония наша, Свети посѣти и изцѣли немоћи наше ради имена твога.

Господе смилуй се (трипутъ.)

Слава Отцу й Сину и светоме Духу. И садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Отче нашъ, кои си на небесима, нек' се свети име твоє, нека дође царство твоє, нека буде воля твоя како на небу тако и на земльи. Хлѣбъ нашъ потребни дай намъ данасъ, и опрости намъ дугове наше, као што и ми праштамо дужницима нашимъ, и не уведи насъ у изкушениє, но избави насъ одъ зла.

Тропари:

Смилуй се на насъ Господе, смилуй се на нас, єръ никаква одговора не знаюћи ову ти молитву као Владики приносимо гръшни: Смилуй се на насъ.

Слава Отцу и Сину и светоме Духу.

Господе смилуй се на насъ, єръ се у тебе уздасмо, не гнѣви се врло на насъ нити поминьи беззакония наша, но погледай и садъ као милостивъ и избави насъ одъ неприятеля нашихъ, єръ си ти Богъ нашъ, а ми люди твои, сви дѣла руку твоихъ, и твоє име призивамо.

И садъ и свакда, и на вѣкове вѣкова аминъ.

Отвори намъ двери милосрдия благословена Богородице, да уздаюћи се у тебе не пропаднемо, но да се чрезъ тебе избавимо одъ свию бъда, єръ си ти спасениє рода християнскогъ.

Молитва 1.
(Богу Отцу.)

Вѣчити Боже и Царе свию твари, кои си ме удостоио до овога часа доспѣти, опрости ми грѣхе, коє самь овога дана учинила дѣломъ, речю и помисломъ; очисти Господе смерну мою душу одъ сваке нечистоте тѣла и духа, и дай ми у миру провести санъ ове ноћи, да уставши са смерне постелѣ моє угодимъ пресветомъ имену твоємъ у све дане живота мога и савладамъ тѣлесне и безтѣлесне неприятелѣ нападаюће на мене, и избави ме Господе одъ суєтнихъ и нечистихъ мисли и одъ злихъ желя; єрбо є твоє царство и сила и слава Отца и Сина и светога Духа, садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Молитва 2.
(Господу нашемъ Исусу Христу.)

Сведржителю, Слово Отчино, самъ савршенъ будући Исусе Христе, изъ великогъ милосрдия твога не разстани се никадъ одъ мене служкинѣ твоє, но свакда у мени почивай Исусе добри пастиру своихъ оваца; не предай ме побуни змиє ни жельи сатане; не остави ме, єръ є у мени сѣме пропадльивости, но сачувай ме спаваюћу покланяєми Господе Боже и Царе свети Исусе Христе никда непотавнѣномъ свѣтлошћу, Духомъ твоимъ светимъ, коимъ си осветио ученике твоє; дай Господе и мени недостойной служкиньи твоіой спасениє твоє на постельи моіой; просвѣтли умъ мой свѣтлошћу разума светогъ еванђелия твога, душу мою любавлю крста твога, срдце моє чистотомъ речи твое, тѣло моє твоимъ безстрастнимъ страданѣмъ, мисао мою твоіомъ смерношћу; сачувай ме и подигни у своє време теби на славу, єръ си ти прославлѣнъ са безначелнимъ твоимъ Отцемъ и пресветимъ Духомъ на вѣки аминъ.

Молитва 3.
(Пресветомъ Духу.)

Господе Царе небески утѣшителю Душе истине, смилуй се на мене грѣшну служкиню твою, и одпусти и прости ми недостойной све коє учинихъ као човѣкъ, шта више не као човѣкъ но горе одъ животинѣ, хотимичне и нехотичне, знане и незнане грѣхе моє, кои су одъ младости и зле навике, одъ наглости и лѣности: ако се именомъ твоимъ заклехъ или га у мисли моіой похульихъ, ако кога укорихъ или изъ мрзости оговорихъ или ожалостихъ; или се на што прогнѣвихъ, или слагахъ, или у невреме спавахъ, или презрѣхъ сиромаха кадъ ми дође, или брата и сестру мою ожалостихъ или се свадихъ, ил' кога осудихъ, или се величахъ и разлютихъ; или кадъ на молитви стаяхъ умъ мой одведе ме на лукавство овога свѣта или на развратность помислихъ; или се обєдохъ и опихъ, или се безъ разлога смеяхъ, или што лукаво помислихъ, или непристойно говорихъ, или се грѣху брата и сестре моє подсмеяхъ, а моя су неброєна сагрѣшения; или се за молитву не побринухъ, или какво друго зло учинихъ, чега се не опоминѣмъ, єръ я све то и више одъ тога учинихъ. Смилуй се дакле Творче мой и Владико на мене унилу и недостойну служкиню твою, и остави, одпусти, и опрости ми све као благъ и човѣколюбацъ, да у миру легнемъ, заспимъ и одпочинемъ блудна, грѣшна и невольна, и уставши поклонимъ се, похвалимъ и прославимъ пречастно име твоє са Отцемъ и єдинороднимъ нѣговимъ Синомъ, садъ и свакда и на вѣки аминъ.

Молитва 4.

Шта да ти принесемъ или чимъ да благодаримъ богати у дарови безсмртни Царе, милостиви и човѣколюбиви Господе, што си ме, на службу твою лѣниву и никакво добро не учинившу довео на край прошастога дана овог приправляюћи обраћенѣ и спасениє души моіой. Милостивъ буди мени грѣшной и никаква добра дѣла не имаюћой; подигни падшу мою душу, осквернѣну прекомернимъ сагрѣшенияма, и одузми одъ мене сваки зао помисао видльивогъ живота овогъ; опрости, о єдини безгрѣшни! моя сагрѣшения, што самь ти овога дана знанѣмъ и незнанѣмъ, речю и дѣломъ, помисломъ и свима моимъ чувствима сагрѣшила. Ти самь бранећи ме сачувай ме божественомъ влашћу твоіомъ и неизказанимъ човѣколюбиємъ и силомъ одъ сваке напасти противничке; очисти Боже, очисти множину грѣхова моихъ; благоволи Господе избавити ме одъ засѣде лукавога; спаси страстну мою душу и осѣни ме свѣтлошћу лица твога кадъ дођешъ у слави; дай да безъ прекора и привиђеня заспимъ, и сачувай помисао служкинѣ твоє безъ смутнѣ; одгони свако сатанино дѣйство одъ мене, и просвѣтли умне очи срдца мога, да не заспимъ на смрть; пошльи ми анђела мира, хранителя и наставника души и тѣлу моме, да ме избави одъ неприятеля моихъ, и да уставши са постелѣ моє принесемъ ти благодарителне молбе. Да, Господе, послушай ме грѣшну, у вольи и савѣсти убогу служкиню твою; дай да се поучавамъ у речма твоимъ кадъ устанемъ, и учини да вражиє униванѣ далеко одъ мене одагнано буде чрезъ твоє свете анђеле, да хвалимъ твоє име свето и прославимъ пречисту Богородицу Марию, кою си намъ грѣшнима за заступницу дао; прими молитве нѣне за насъ, єръ знамъ да подражава твоме човѣколюбию и не престає молећи се; нѣнимъ заступанѣмъ и частнога крста знаменѣмъ, и ради свию светихъ твоихъ сачувай убогу душу мою Исусе Христе Боже наш, єръ си светъ и прославлѣнъ на вѣки аминъ.

Молитва 5.

Господе Боже нашъ, опрости ми као благъ и човѣколюбацъ, што самь овога дана сагрѣшила речю, дѣломъ и помисломъ; даруй ми миранъ и спокоянъ санъ; пошльи ми твога анђела хранителя да ме закрили и сачува одъ свакога зла; єръ си ти хранитель душама и тѣлесима нашимъ, и теби славу узносимо: Отцу и Сину и светоме Духу, садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Молитва 6.

Господе Боже нашъ, у кога вѣруємо, и чиє име осимъ свакога имена призивамо, дай намъ спремаюћим' се на санъ олакшанѣ души и тѣлу, и сачувай насъ одъ свакога привиђеня и тавне сласти; утишай наглость страсти, угаси разпалѣне покрете тѣлесне; дай да цѣломудрено поживимо у дѣлима и речма, да добродѣтелно живећи не лишимо се обећанихъ блага твоихъ, єръ си ти благословенъ на вѣки аминъ.

Молитва 7.
(12 молби за све часове преко ноћи.)

1) Господе, прими моє каянѣ. 2) Господе, не остави мене. 3) Господе, не уведи ме у напасть. 4) Господе, дай ми благу мисао. 5) Господе, дай ми сузе и сећанѣ на смрть и сакрушенѣ. 6) Господе, дай ми помисао на изповѣсть грѣхова моихъ. 7) Господе, дай ми смерность, цѣломудреность и послушность. 8) Господе, дай ми стрпѣливость, великодушиє и кротость. 9) Господе, усади у срдце моє страхъ твой, коренъ свию блага. 10) Господе, учини ме способномъ да те могу любити одъ све душе и помисла мога, и чинити у свему волю твою. 11) Господе, закрили ме одъ коєкаквихъ люди, одъ злихъ духова и страсти, и одъ сваке неваляле ствари. 12) Господе, ти знашъ да чинишъ као што ти хоћешъ; нека буде воля твоя и у мени грѣшной, єръ си благословенъ на вѣки аминъ.

Молитва 8.
(Светомъ Анђелу Хранителю.)

Анђелу Христовъ, Хранителю мой свети и покровителю душе и тѣла мога, опрости ми све, што самь на данашньи данъ сагрѣшила, и избави ме одъ свакога зла лукавога неприятеля, да никаквимъ грѣхомъ не прогнѣвимъ Бога моєгъ; моли се за мене грѣшну и недостойну служкиню, да ме учинишъ достойномъ благости и милости пресвете Троице и матере Господа моєгъ Исуса Христа и свию светихь аминъ.

Молитва 9.
(Пресветой Богородици.)

Благога Цара блага Мати, пречиста и благословена Богородице, излий на страстну душу мою милость Сина твога и Бога нашегъ, и твоима молитвама управи ме на блага дѣла, да остало време живота мога безъ мане проведемъ и рай достигнемъ чрезъ тебе Богородице дѣво, коя си єдина чиста и благословена.

Кондакъ Богородици.

Теби, храброй войводкиньи, Богородице, слуге твоє приписуємо побѣдну славу и приносимо благодарну жертву, што смо се избавили од зла; но као што имашъ непобѣдиму власть, ослободи насъ одъ свию бѣда да ти поимо: Радуй се вѣчита невѣсто!

Преславна свакдашня дѣво, Мати Христа Бога, принеси молитву нашу Сину твоме и Богу нашемъ, да чрезъ тебе спасе душе наше.

Сву надежду мою на тебе полажемъ Мати Божия! сачувай ме подъ заклономъ твоимъ.

Затимъ, особито у постъ, додай слѣдуюће:

Пресвета Владичице Богородице, моли се за насъ грѣшне.

Све небеске силе светихъ Анђела и Арханђела молите се за насъ грѣшне.

Свети Іоване, пророче, предтече и крстителю Господа нашегъ Исуса Христа, моли се за насъ грѣшне.

Свети славни Апостоли, Пророци и Мученици, и Сви Свети молите се за насъ грѣшне.

Богоугодни и богоносни Отцеви наши, пастири и учительи васелене (цѣлогъ свѣта), молите се за насъ грѣшне.

Свети (спомени своє крстно име) моли се за насъ грѣшне.

Непобѣдима, непостижима и божествена сило частнога и животворећега крста не остави насъ гръшне.

Боже очисти насъ грѣшне.

Боже очисти насъ грѣшне и смилуй се на насъ.

Молитва св. Іоаникия.

Надежда є моя Отацъ, прибѣжиште є моє Синъ, обрана є моя Духъ светй; Троице света, слава теби.

Заиста є достойно славити тебе, свакда блажену и пресвету Богородицу и матерь Бога нашегъ. — Тебе частнию одъ Херувима, и несравнѣно славнию одъ Серафима, Бога Слово безъ промѣне родившу, праву Богородицу величамо.

Слава Отцу и Сину и светоме Духу. И садъ и свакда и на вѣкове вѣкова аминъ.

Господе смилуй се (трипутъ.) Господе благослови.

Господе Исусе Христе Сине Божии, ради молитава пречисте твоє матере, богоугоднихъ и богоноснихъ отаца нашихъ, и свию светихъ спаси ме грѣшну. Аминъ.

Молитва св. Іоана Дамаскина, кою гледаюћи на постелю свою читай:

Владико човѣколюбче, неће ли ми ова постеля гробъ бити, или ћешъ іоштъ невольну мою душу обасяти даномъ? Ево лежи предамномъ гробъ, стои предамномъ смрть! Суда твога Господе и вѣчитихъ мука боимъ се, а не престаємъ зло чинити; тебе Господа Бога моєгъ свакда гнѣвимъ и пречисту твою матерь, све небеске силе и светогъ анђела, хранителя моєгъ. Знамъ дакле Господе, да нисамь достойна човѣколюбия твога, већ' свакогъ осуђеня и муке; но ти Господе, или хтѣла ил' нехтѣла, спаси ме: єр ако праведника снасешъ, ниє ништа особито, и ако се на чистога смилуєшъ, ниє ништа чудно, достойни су милости твоє; но на мени грѣшной учини чудну милость твою, и у томъ покажи човѣколюбиє твоє, да не одолѣ злоба моя неизказаной благости и милосрдию твоме, већ' као што ти хоћешъ, тако нареди самномъ.

Затимъ цѣливай крстъ свой, и прекрсти с' ньиме мѣсто своє одъ главе до ногу и на обѣ стране говорећи молитву частноме крсту:

Некъ узкрсне Богъ и некъ се разсею неприятельи нѣгови, и нека бѣже одъ лица нѣгова кои га ненавиде; као што изчезава димъ, некъ изчезну, и као што се топи восакъ одъ огня, тако нека пропадну зли духови одъ лица онихъ, кои любе Бога, и знаменую се крстнимъ знаменѣмъ и радостно говоре: Радуй се пречастни и животворећи крсте Господньи, кои прогонишъ зле духове силомъ Господа нашегъ Исуса Христа на теби разпетогъ, у пакао сишавшегъ, вражию силу побѣдившегъ и даровавшегъ нама тебе, свой крстъ частни на прогнанѣ свакогъ противника. О пречастни и животворећи крсте Господньи! помози ми са светомъ Госпођомъ дѣвомъ Богородицом и са свима светима на вѣки аминъ.


 1. Што нема почетка.
 2. Чинъ овай, кои се „малымъ входомъ“ зове, значи оно време, кадъ се Христосъ Спаситель међу людма появио са св. еванђелиємъ, т. є. наукомъ своіомъ.
 3. ако се у животу налазе, ако ли не, онда ихъ спомени у идућой молитви за покойне.
 4. кривовѣрацa, разколника.
 5. Прихватимо, дочекамо.
 6. „Великій входъ“ значи своєвольни полазакъ Христовъ на смртъ, да тѣло и крвь свою принесе на жертву за грѣхе овога свѣта.
 7. Будући се Символъ вѣре и Молитва господня у цркви на гласъ читаю, то се оставля овдѣ обоє у славенскомъ єзику, да би овако и християнке за читаоцемъ говоритн могле. — Србски преводъ налази се у молитвама ютреньимъ.
 8. Цариници или „мытари“, у време оно скупительи царскога данка познати за своє неправде.
 9. Єлей, зейтинъ.
 10. кои є тѣло на себе примио.
 11. т. є. у св. чаши.