Мачак иде мишу у сватове

Мачак иде мишу у сватове
Писац: Јован Јовановић Змај


Женио се млади миш
у селу Шалали,
водили су девојку, -
мачка нису звали.

Мачак реко: "Чекајте
и госта незвана!"
У с'онице упрего
четири зекана.

Па појури сватовски
по том путу белом,
у паради највећој,
с породицом целом.

Али неко поручи
мишу брзојавом:
"Сакријте се, сватови,
не шал'те се главом!"

Мачак стиже прекасно, -
јер за часак тили
весели су сватови
сви у рупи били.

"Многа љета" - чуло се
све до зоре саме,
из местанца сигурног,
из рупице тамне.