Мали Коњаник

Мали Коњаник
Писац: Јован Јовановић Змај


Ђиха, ђиха, четир' ноге,
све четири круте!
Ђиха, ђиха, ми идемо
на далеке путе!

Седло ми је од мараме,
узда од канапа,
а бич ми је од очина
пребијена штапа.

Раго једна, баш си лена,
зар те није срам!
Ал' кад нећеш ти да скачеш,
ја ћу цупкат сам.