Коран глава 65

КОРАН


РАЗВОД
Дато у Меки. — 12 Стихова.
У име Бога благога и милосрднога.