Коран глава 63

КОРАН


ДВОЛИЧЊАЦИ
Дато у Медини. — 11 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.