Коран глава 60

КОРАН


ОНА, КОЈА ЈЕ СТАВЉЕНА НА ОГЛЕД
Дато у Медини. — 13 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.