Коран глава 22

КОРАН


ХАЏИЛУК
Дато у Меки. — 76 стихова.
У име Бога благога и милосрднога.