Коран глава 112

КОРАН


ЈЕДИНСТВО БОЖЈЕ
Дато у Меки. — 4 стиха.
У име Бога благога и милосрднога.

1. Реци: Бог је један.

2. Богу се сва суштаства обраћају у својој невољи.

3. Он није родио, и није био рођен.

4. Он нема себи равна ни у ком.