Коран глава 103

КОРАН


ЧАС ПОСЛИЈЕ ПОДНЕВЉА
Дато у Меки. — 3 стиха.
У име Бога благога и милосрднога.

1. Заклињем се часом послије подневља,

2. Човјек ради о својој пропасти.

3. Одатле изузми оне који вјерују и чине добра дјела, који један другом препоручују истину и стрпљење.