Историја Русије (П. Миљуков) 25

ИСТОРИЈА РУСИЈЕ
Писац: Павле Миљуков


НАПОМЕНА О ОВОМ ИЗДАЊУ

Превођење овог опсежног научног дела "Народна Култура" поверила је нашем одличном преводиоцу и познаваоцу француског језика, Г-ну Андри Милићевићу, професору војне академије. Прве две књиге су у његовом преводу.

Како се, међутим, превођење треће књиге морало убрзати, то је на њеном превођењу радио, поред Г-на Милићевића, и Г-н Никола Траковић професор.