Једној девојци

Једној девојци
Писац: Јован Јовановић Змај


Воли те отац, воли те мати,
Воле те сестре, воле те браћа;
Ја нисам чуо да ко са тебе
Свој поглед брзо, мргодно враћа.

Воле те болни, воле те гладни,
Срцу т’ и руци кликују: хвала!
К теби се журе, ширећи руке,
Гдегод те виде дечица мала.

Воли те куца, воли те цица,
Воле те пчеле, зналице цвета;
За тобом трче пилићи мали,
Канарица ти на раме слета.

Једино тебе покудит’ не зна
Злорека стрина, пакосна прија;
Воли те моја старица мајка —
Па што те не бих волео и ја!

»Јавор« 1885.