KORAN


OČEVIDNI ZNAK
Dato u Meki. — 8 stihova.
U ime Boga blagoga i milosrdnoga.

1. Nevjerni, među onijem koji su primili Pisma, kao i idolopoklonici, nijesu se odcijepili prije nego se pojavio očevidni znak Božje dobrote,

2. Poslanik, koji dolazi od strane Božje, i koji im čita listove u kojima su istinita Pisma.

3. Oni koji su primili Pisma nijesu se podijelili na razdjele prije nego im je prestavljen očevidni znak.

4. Šta im se zapovijeda, ako ne da obožavaju Boga iskrenom vjerom, da budu odani Bogu, da svršvaju molitvu, da čine milostinju? To je istinska vjera.

5. Nevjerni, između onijeh koji su primili Pisma, i idolopoklonici, vječito će ostati u paklenoj vatri. Oni su gori od svijeh stvorenijeh suštastava.

6. Oni koji vjeruju i čine dobro bolji su od svijeh stvorenijeh suštastava.

7. Njihova je nagrada kod Boga: Edenski vrtovi orošeni tekućim vodama; oni će u njima vječno stanovati.

8. Bog će biti zadovoljan s njima, a oni će biti zadovoljni s njim. Eto šta je spremljeno onomu koji se boji Gospoda.