Дете и лептир

Дете и лептир
Писац: Јован Јовановић Змај


Дете

Лептирићу, шаренчићу,
ходи к мени амо!
Ево имам лепу ружу,
омириши само.

Лептир

Ја бих дошо, ал' се бојим
какве игле клете.
Стиснућеш ме, пробошћеш ме,
п' онда збогом, свете!

Дете

Нећу, лепко, нећу, лепко,
живота ми мога.
Само хоћу да избројим
кол'ко имаш нога.

Лептир

Е, па то ти могу казат'
и издаље малко:
лептир има шест ножица.
- А сад збогом, ранко!